lunes, 1 de junio de 2015

PRESENTACIÓN 1º BACHARELATO: A MEDIO CAMIÑO. CURSO 14-15

Repites o próximo curso ou pasas a 2º Bacharelato?

Tanto nun caso coma noutro consulta a presentación. Se repites terás que coñecer o novo Bacharelato LOMCE que te tocará cursar e, se promocionas a 2º tes que escoller moi ben as materias de 2º e coñecer o acceso aos estudos posteriores. Preparado/a?