lunes, 17 de noviembre de 2014

CUENTOS CLÁSICOS CON MENSAJES DE HOY DÍA


 El próximo martes, 25 de noviembre, tendremos sorpresa en la biblio.  

Se nos han escapado unos personajes de un cuento de los de siempre para darnos un mensaje.Si quieres saber cuál es el mensaje, pásate por la biblio en el primer o segundo recreo.


Gracias al alumnado y profesorado participante en el curso 13-14 en el Plan Proxecta: "Coñecéndonos" por hacer posible esta actividad... y también a los nuevos alumnos y alumnas que este curso se han sumado a esta iniciativa!!
 Gracias!!

SR OU SRA RÚA?


A invisibilidade da muller ao longo da historia queda reflexada nas rúas que percorremos a diario en cada rincón do mundo. Pensaches algunha vez cantas rúas teñen nome de muller?...Non?, pois faino, pensa en 5 rúas e dime cantas teñen nome de muller... Tremendo , non?!

Para profundizar máis neste tema plantéxovos a seguinte tarefa de investigación: descubre cantas rúas teñen nome de muller e cantas de home no teu concello e na túa comarca.

Para iniciar a investigación vos organizaredes en grupos de 3-4 compañeiros/as e escolleredes algunha das localidades mencionadas anteriormente. Posteriormente e con axuda de buscadores de rueiros e guías, clasificaredes os nomes das rúas por sexos, tendes que ser moi rigurosos porque publicaremos os resultados neste blog.

Recursos:
-páxinas amarelas/ páxinas amarelas

Actividades de ampliación:
 •  Se o tema vos resulta interesante, podedes facer carteis coa biografía das mulleres que dan nome ás rúas do teu concello. 
 • Por que destacan as mulleres que dan nome as localidades galegas? Existen diferencias ou encontramos mulleres e homes nas diferentes disciplinas: política, arte, educación,relixión...

DETECTAMOR: UNA APP PARA JUGAR AL AMOR


Hoy os propongo una app de la Junta de Andalucía para jugar e investigar sobre las relaciones de pareja. En este juego descubriréis entre otras cosas los mitos del amor romántico pero también otros aspectos relacionados con:

La percepción del abuso y maltrato en parejas jóvenes

• Información y conocimiento sobre maltrato y violencia de género

• Sexismo interiorizadoPARA JUGAR AL MITÓGRAFO DEL AMOR EN TUTORÍA:http://detectamor.appspot.com/appv2/index.html

DESCARGA LA APP EN TIU MÓVIL/ORDENADOR Y JUEGA CON TUS AMIGOS/AS: http://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/index.php/coeducacion/app-detectamor

viernes, 26 de septiembre de 2014

PAUTAS PARA O ALUMNADO CON TDA
                                 


O TDA é un tipo do Trastorno de Déficit de Atención con Hiperactividade (TDAH)  no que predomina a falta de atención.

Xunto co tratamento farmacolóxico é preciso a intervención psicopedagóxica. Entre as actuacións que debemos levar a cabo na aula, unha das máis importantes é a de realizar adaptacións metodolóxicas. Imos ver que tipo de adaptacións debemos realizar: 
 Posición  na  aula
·           Ubicar en primeira ou segunda filas, alonxados/as de portas, fiestras e elementos distractores.
·           Posicionar preto de alumnado disciplinado e ordenado
·           Cando se traballe en grupo, formar grupos de non máis de 3 alumnos/as

Desenvolvemento das clases. Actividades, tempos...
·    Revisar con frecuencia a súa axenda para comprobar que anota as tarefas. Facer orientacións e anotacións na axenda sempre que sexa necesario. 
·        Por na cortiza da aula un calendario de exames e tarefas. Pode encargarse esta tarefa ao delegado/a  ou a un alumno/a responsable. 
·      Preguntar con frecuencia pero non poñelos/as  en evidencia cando pensemos que non saben facer a tarefa correctamente. Adoitan ter problemas de autoestima.
·      Revisar as libretas  con moita frecuencia e por indicacións que poida ler a familia.As anotacións deben ser tanto positivas como de mellora.
·        Adaptar as actividades de maneira que inclúan instrucións  sinxelas e curtas ( frases curtas, claras e con estruturas sintácticas sinxelas). Asegurarnos que estas instrucións son comprendidas, se non é así facer unha aclaración verbal.
·     Resaltar, nas actividades e textos, as palabras claves con negriña, maiúsculas ou con cores. Pedirlles tamén a eles/as que se acostumen a facelo.
·      Realizar instrucións orais e apoialas con apoios visuais que faciliten a súa comprensión. En ocasións, lembran mellor unha imaxe que unha frase.
·        Fragmentar as tarefas longas. Revisar que vai realizando ben cada parte. 
·        Cando se piden tarefas para o grupo, dar pautas concretas, claras, curtas tamén en grupo
·     Propor actividades que precisen tempos curtos de atención ou cambiar o tipo de actividades para manter a atención.
·        Pedirlles menos tarefas. As imprescindibles para levar a materia ao día  

 Exames
·    Comezar os exames con aclaracións breves para todo o grupo. Explicamos o que pedimos e a continuación preguntamos se teñen dúbidas.
·         Dar máis peso ao traballo do trimestre que a un exame puntual. Teñen días bos e malos, se fan o exame nun día malo, o resultado non reflectirá o que saben. 
·         Se o resultado do exame é malo, pedirlles verbalmente que aclaren as respostas
·         Os exames deben ser redactados con frases sinxelas e breves
·         As preguntas deben incluír poucos pasos
·    Adaptar  os tempos dos exames, deben ser curtos. Non funciona darlles máis tempo (se perden a atención, non imos a darlles máis tempo para perdela)
·       Incluír ou combinar preguntas tipo test, de unir con frechas, etc coas típicas preguntas que permitan avaliar resolvendo as dificultades verbais que adoitan ter.
·    Teñen problemas de memoria, obviar os datos memorísticos. Facilitarlle probas para que poidamos avaliar procesos. P.EX. Se saben facer operacións combinadas pero olvidan a tabla, facilitarlla. A idea é que o que non saben non impida comprobar o que saben.
·      Na avaliación das lecturas, pedirlle resumo por capítulos.As propostas de libros deben ser adaptadas.
·      Pedirlles que resuma os temas ou preguntas e os grave en audio na casa (pedir conformidade á familia).   
 Recursos
·    Empregar na aula máis recursos e materiais audiovisuais. Podemos pedirlle un pen para gravar presentacións ou videos, documentais...que lle poden axudar a estudar. Especialmente importante cando hai dificultades verbais.

Outros aspectos
·        Manter unha estrutura predecible na aula. P.ex. comezar cunha pequena introdución, explicar o que imos a facer, proposta de actividades, recordatorio de tarefas para casa....
.
 ·       Empregar estratexias para manter a atención como: tocarlle o ombreiro, miralo, dicir o seu nome, dar toques co boli na súa mesa. Sempre que se poida o faremos sen dicir constantemente o seu nome nin facer evidente no grupo que as chamadas son para el/ela.


 Ligazóns con máis información
 • Uso axenda:


jueves, 25 de septiembre de 2014

Normas y aulas para convivir

Os propongo una manera diferente de exponer en clase las normas para una buena convivencia. Qué tal si hacemos marcos con cajas y los colgamos todos juntos con normas que a todos y todas nos gustaría que se respetasen en clase??

Apetece verdad? Bien pues ahora habrá que ponerse a la faena y organizarnos. Primero nos organizaremos en grupos de 4 alumnos/as y cada grupo hará un par de cajas con lemas simpáticos y vistosos sobre las normas de la clase. Luego los juntaremos y haremos un supercuadro como el de la imagen (estos son más infantiles pero vosotros lo podéis adaptar a vuestra edad utilizando los papeles y los adornos que se os ocurran).


Las normas pueden relacionarse con:
 • Maneras de dirigirnos a los demás
Pídemelo con un "por favor" y te regalo un "gracias"
 • Relación con los compañeros. 
"La sonrisa es contagiosa, contágiame con tu alegría".
Si me das tu mano, nunca me sentiré solo/a
Tú puedes, yo te ayudo!!
Yo mimo a mis compañeros y compañeras, ellos/as me miman a mí
 • Uso de móvil. 
WAPo/a el que wasapea fuera!!
 • Cuidado del material y de la clase
Al final del día sienta a las sillas
 • Participación en el centro y en el aula
No seas koala y dale ritmo a tu aula
 • ...

Esto son ejemplos de frases relacionadas con la convivencia. Podéis crear las que se os ocurran.

Materiales: tapas de cajas de diferentes tamaños (mejor de zapatos), papeles, adornos, pinzas, rotuladores.

Enlace con instruccioneshttp://blog.smallishmeme.com/2014/09/16/diy-como-usar-cajas-como-marcos/

viernes, 8 de agosto de 2014

BECAS ENSEÑANZAS POSTOBLIGATORIAS
Desde YA y hasta el 30 de septiembre podéis solicitar la beca del MECD  si váis a cursar en el curso 14-15 alguna de estas enseñanzas: 

- 1º y 2º de Bachillerato
- Ciclos de Grado Medio e Superior
- Enseñanzas artísticas profesionales
- Enseñanzas deportivas
- Enseñanzas artísticas superiores
- Estudios religiosos superiores
- Estudios militares superiores
- Estudios de idiomas en EOI
- Cursos de preparación para Ciclos impartidos en centros públicos y privados concertados
- PCPI y FP Básica

jueves, 31 de julio de 2014

OFERTA FP BÁSICARecordáis que os dije que el próximo curso 14-15 empieza la FP Básica? Pues ahora ya os puedo informar de algo más, sabemos cuál es la oferta de títulos y los centros que la impartirán. En cuanto tenga datos de la matrícula, os informo.


martes, 22 de julio de 2014

PLAZAS LIBRES EN FP: NUEVO PLAZO DE MATRICULA SIN PREINSCRIPCIÓNAcaban de publicar los ciclos con plazas vacantes en los que podrás matricularte aunque no hicieses reserva de plaza.
 Ojo, la matrícula es por orden de llegada por lo que conviene presentarse cuanto antes. El plazo es muy corto del día 22 a las 13:00 horas del  24 de julio. Lee toda la información en el siguiente enlace

lunes, 21 de julio de 2014

NUEVO PLAZO FP DUALSi os quedasteis con ganas de inscribiros en la FP Dual (recordad que es una nueva modalidad con mayor formación en empresa), ahora tenéis una nueva oportunidad para hacerlo.

Se abre un nuevo plazo hasta las 13 horas del día 31 de julio. Más información en:


jueves, 17 de julio de 2014

BOLSAS CAMPUS LUGO: MATRÍCULA UN 50% MÁS BARATALa Diputación de Lugo y la USC ofrecen bolsas que permiten que el precio de la primera matrícula quede en la mitad en algunas titulaciones, consulta cuáles son en el siguiente enlace:  

http://paraestudarlugo.com/

miércoles, 16 de julio de 2014

AYUDAS ALUMNADO CON NECESIDAD ESPECÍFICA DE APOYO EDUCATIVO 2014
Podéis solicitar estas ayudas hasta el día 30 de septiembre. Las  familias deben traer al departamento de orientación la documentación de la ayuda con la parte cubierta por el gabinete que atiende a vuestro hijo/a. Os recomiendo traerla en la primera semana de septiembre para que tengamos tiempo suficiente para certificar que estas necesidades existen y no se pueden facilitar en el centro.

La solicitud es online, podéis tramitarla en el siguiente enlace:

 https://sede.educacion.gob.es/catalogo-tramites/becas-ayudas-subvenciones/para-estudiar/primaria-secundaria/beca-necesidad-especifica.html

viernes, 11 de julio de 2014

CURSOS DE IDIOMAS EN EL EXTRANJEROSaca la lengua a pasear!

Consulta oferta y fechas en:

http://xuventude.xunta.es/uploads/docs/ensino/2014/cursosIdiomas/Guia_idiomas_2014_Xunta.pdf

PLAZAS LIBRES EN CAMPOS DE TRABAJO
El 07 de julio se actualizó la oferta de plazas en campos de trabajo en otras comunidades autónomas, los hay de arqueología, medioambiente, investigación y de mucho más. Anímate a una experiencia única!!

Consulta oferta, cuotas e inscripción en:

http://xuventude.xunta.es/prazas-de-campos-de-traballo-2o-convocatoriae-doutras-ccaa.html

PLAN GARANTÍA JUVENIL DE EMPRENDIMIENTO Y EMPLEOSi tienes más de 16 y menos de 25 años, o 30 años en caso de discapacidad, y no estudias ni trabajas tienes que ver estos enlaces. Puedes acceder a la inscripción en:


lunes, 7 de julio de 2014

PROBAS DE ACCESO A ENSINANZAS DEPORTIVAS
Ata o dia 14 de xullo podes inscribirte nas probas de acceso para os ciclos deportivos de Grao Medio e Superior. Recorda que igual que para os outros ciclos, accedes directamente se tes superado a ESO, no caso de que queiras acceder a CM, ou se superas o Bacharelato no caso de que queiras facer un CS.

Se non aprobaches todas as materias en xuño, que podes facer? Pois podes:

 • presentarte ás probas de madureza (son o equivalente ás probas de acceso para os outros ciclos)
 • inscribirte agora nas probas de acceso e acreditar en setembro que tes o título  
A oferta a tes na barra da esquerda do blog: ensinanzas de réxime especial-ensinazas deportivas
 
MÁIS INFORMACIÓN DA CONVOCATORIA:  http://www.edu.xunta.es/web/node/12941

viernes, 20 de junio de 2014

2º MERCADO SOLIDARIO

Que mellor maneira hai para despedir o curso que colaborar nunha causa solidaria?


Entre o 1º e 2º recreo escoitaremos música, degustaremos doces e salados, beberemos lemonada, presumiremos con complementos, mercaremos produtos da horta e de segunda mano, subastaremos as obras dos nosos artistas de "Artefacto Salnés" (recordade que hai que inscribirse e que a subasta empezará ás 12:00 diante da biblioteca) e  moitas cousas máis para recaudar fondos para a Asociación contra el Cáncer, ONG que este ano foi elexida polo alumnado para destinar os fondos recaudados.

Que ben nos sentimos cando colaboramos, verdade? Por este motivo, imos a deixar unha pegada da nosa solidaridade no Pasaporte Solidario que hai uns dias vos entregaron os vosos titores/as. Mañá poderedes cuñalo na mesa que indique "Pasaporte Solidario" , debedes traer cubertos os vosos datos persoais e a vosa participación no mercado ou en calquera actividade sollidaria que fagades na vosa vida cotiá.

Por último, quérovos desexar un feliz fin de curso  e comunicarvos que nuns dias colgarei  o resgardo do ingreso bancario e algunha foto do mercado no blog, atentos!  

martes, 17 de junio de 2014

CENTROS RESIDENCIAIS DOCENTES (CRD)Os centros residenciais docentes encóntranse nas seguintes localidades: Culleredo (A Coruña), Vigo e Ourense. Se precisas aloxamento para cursar un Ciclo ou un Bacharelato nas cidades e localidades que se indican na área de influencia do CRD  debes consultar os seguintes prazos para solicitar admisión:

Solicitudes en período ordinario:
a) Para os solicitantes matriculados en BAC, ata o 11 de xullo de 2014.
b) Para os solicitantes matriculados en ciclos formativos, ata o 18 de xullo de 2014.

Máis información sobre condicións no seguinte enlace e na barra da esquerda do blog: 

ADMISIÓN CICLOS FORMATIVOS 14-15
Hoxe día 17 de xuño e ata o día 04 de xullo  comeza o  prazo de admisión en Ciclos Formativos de FP.

Tendes a oferta actualizada, as instrucións e o calendario no seguinte enlace (recordade que tamén o tendes de forma permanente na barra da esquerda, etiqueta "Formación Profesional"):


Puntos a ter en conta:
 • Tende moito coidado ao cubrir os códigos, se vos equivocades non estades a solicitar o ciclo. Empregade o enlace actualizado cos códigos, non empregedes os dos folletos, HAI CAMBIOS (P.ex: este ano non haberá oferta do Ciclo de Operacións Subacuáticas da Illa de Arousa).
 • Hai oferta ordinaria, oferta presencial para persoas adultas e oferta a distancia para persoas adultas. Cada unha ten o seu propio modelo de solicitude
 • Na oferta encontraredes diferentes centros: IES,CIFP, CFEA,EFAG e CPR. Os CPR son centros privados concertados, preguntade primeiro en cada centro se supón algún custe.
 • Sempre debedes levar o DNI e o certificado académico. Podedes precisar máis documentación segundo os casos.
 • O alumnado de FP pode solicitar beca igual que noutras etapas, ver o apartado Becari@s.    
 •  Se queredes ter máis posibilidades en centros de Vigo, Ourense e Culleredo-A Coruña e precisades unha residencia podedes solicitar praza nos Centros Residenciais Docentes destas localidades (ver enlace barra esquerda).Son para alumnado de Bacharelato e Formación Profesional.
 • Consultade os prazos de matrícula, hai varias adxudicacións, se non vos dan na primeira poden darvos praza nas seguintes adxudicacións. Ollo se vos ides de vacacións, se perdedes o prazo para matricularvos perdedes definitivamente a praza. 
 • Podedes facer a inscrición vía web ou en papel. Consultade condicións da opcion web xa que nalgún caso hai que entregar igualmente o resgardo na oficina de administración do centro. No caso de entregar a solicitude no centro, tendes que facelo na oficina de administración do centro escollido en primeira opción.   

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS USC

Ahora que ya habéis terminado las PAU, os recuerdo los plazos para solicitar una residencia universitaria si váis a estudiar en Santiago.

Tenéis hasta el día 25 de junio con carácter general y hasta el día 30 de este mes si hacéis la solicitud on line.

No os despistéis!!

Más información en:

FP DUAL. 2014En esta modalidad de FP, la formación en empresa es mucho más importante, tanto que la selección de candidatos/as la hace la propia empresa una vez que el centro educativo comprueba que se cumplen con los requisitos. La mayor parte del tiempo te formarás con una empresa que se compromete a formarte durante 3 cursos.

El próximo miércoles 18 y hasta el día 27 de junio a las 13:00 se abre el plazo para la nueva formación en FP Dual, si cumples con los requisitos, atentos a los ciclos y lugares en los que se realiza esta oferta.

Requisitos:
 • Tener entre 16-29 años en el caso de los ciclos de grado medio, y entre 18-29 años, en el caso de los ciclos de grado superior.
 • Cumplir con los requisitos de acceso a los ciclos formativos. 
 • Carecer de cualificación profesional, obtenida y reconocida por el sistema de formación para el empleo o del sistema educativo, requerida para concertar un contrato en prácticas para el puesto de trabajo o la ocupación objeto del proyecto.
 • No tener realizado con anterioridad un contrato de formación y aprendizaje, y cumplir los requisitos establecidos en la  normativa laboral vigente.
 • No tener superado ningún módulo profesional del ciclo formativo del proyecto solicitado, excepto que fuese cursando otro ciclo formativo.

Toda la información en: 

BUSCAR PISO COMPARTIDOOs voy a dejar un enlace de búsqueda de pisos para compartir/compañeros-as de piso. Esta plataforma surge de un grupo de chicos emprendedores de Vigo y puede resultaros útil para los que comenzáis una nueva etapa lejos de casa y necesitáis buscar piso pero compartido.

Por supuesto, siempre precaución  a la hora de dar información, ok?

jueves, 12 de junio de 2014

APP OFICIAL "LIBRES"Si observas o sufres violencia de género descarga esta app que te ayudará a denunciar y conocer recursos e información interesante. No te preocupes, el icono de la app permanece oculto para mayor seguridad. Mira los testimonios de mujeres que han logrado salir de este ciclo de violencia.

Se puede, denuncia y pide ayuda!

miércoles, 11 de junio de 2014

martes, 3 de junio de 2014

VAMOS DE CONCIERTO CON ARTEFACTO SALNÉS

 
 
Llega el verano y apetece fiesta más que nunca, verdad?. Pues para abrir boca, os propongo ir al concierto de ARTEFACTO SALNÉS 2014.

Para todos vosotros y vosotras, los maravillosos, talentosos, fantásticos e inigualables:
 
ARTEFACTO BOOM BANDA + MAGICAL MYSTERY BAND + KILLING FLOOR
 
Os esperan el Viernes 6 XUÑO 2014 a las 20:00 en el SALÓN JOSÉ PEÑA de Cambados.
  
No te lo pierdas porque el lunes no se hablará de otra cosa!
 
Ah en el concierto se venderán los catálogos de las obras de Artefacto Salnés que ayudarán a costear la excursión de los compañeros y compañeras de 4º ESO.  

miércoles, 21 de mayo de 2014

CHARLA ANOREXIA Y BULIMIAA nosa ANPA organizou unha charla moi interesante sobre ANOREXIA E BULIMIA impartida por ABAGAL. A actividade é gratuíta e terá lugar na Oficina de Turismo de Exposalnés (Paseo da Calzada) o VENRES 23 de maio ás 20:00  horas.

Esperámosvos!!

APP GRATUITA "PROTÉGETE"
Si estás sufriendo acoso de cualquier tipo por parte de un chico/a o de un adulto en internet ahora puedes DENUNCIARLO de manera DIRECTA y ANÓNIMA desde tu MÓVIL o TABLET bajándote la app gratuita "PROTÉGETE".

Qué acoso puedes denunciar?Todo aquel que consideres inadecuado, por ejemplo:
 • El acoso de un adulto por internet (cibergrooming)
 • Los insultos, calumnias y amenazas
 • Contenidos ilegales o dañinos
 • Cualquier situación que te haga sentir mal durante tu navegación por internet

En el siguiente enlace puedes bajarte la APP de manera gratuita y segura:
 

martes, 20 de mayo de 2014

PROBAS DE ACCESO PARA ENSINANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES PARA ASPIRANTES SEN BACHARELATO OU EQUIVALENTE. CURSO 2014/2015Se che interesan as ensinanzas artísticas superiores de Música, Arte Dramática, Deseño e Conservación e Restauración de Bens Culturais  ademáis da proba de acceso específica de carácter artístico hai que ter o título de Bachiller ou realizar unha proba de acceso.

No caso de que non teñas o título de Bachiller e queiras facer a proba de acceso debes saber que hai que ter 19 anos ou cumprilos neste ano. 

A inscrición a podes facer na secretaría dos seguintes centros educativos ata o día 29 de maio:
 • Conservatorio Superior de Música da Coruña.
 • Conservatorio Superior de Música de Vigo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Pablo Picasso da Coruña.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Mestre Mateo de Santiago de Compostela.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Ramón Falcón de Lugo.
 • Escola de Arte e Superior de Deseño Antonio Faílde de Ourense.
 • Escola Superior de Arte Dramática de Galicia.
 • Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia.

  TES TODA A INFORMACIÓN EN:   http://www.edu.xunta.es/web/node/12329


PRUEBAS CLASIFICACIÓN EOI


Do  15 ao 30 de maio, ámbolos inclusive, estará aberto o prazo de matrícula para todas as persoas que queiran presentarse á proba de clasificación en calqueira dos cinco idiomas que se están a impartir na EOI de Vilagarcía de Arousa

Dita proba é para determinar o curso ao que pode acceder toda persoa que estea interesada en estudar en calqueira EOI de Galicia e que tendo coñecementos previos da lingua, non teña certificación que o acredite e que desexe empezar nun curso distinto de Básico 1.
Toda a información sobre os documentos a entregar, taxas e demais información necesaria pódese consultar na páxina da escola:

domingo, 18 de mayo de 2014

PROGRAMA CONTROL ANSIEDADTe bloqueas en los exámenes? Qué tal si primero lo compruebas con ayuda del cuestionario de autoevaluación de este programa diseñado por la Universidad de Almería y luego aplicas las recomendaciones y estrategias que te indica?.

Si necesitas ayuda pásate por el departamento, ok?
    http://www.ual.es/Universidad/GabPrensa/controlexamenes/index.htm

sábado, 17 de mayo de 2014

SOLICITUD DE PLAZA EN LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS USC (SANTIAGO)Del 01 al 25 de junio se abre el plazo para la solicitud de plaza en las residencias universitarias en la USC (Santiago de Compostela). En este enlace podéis consultar toda la información:

http://xuventude.xunta.es/2014051413264/aloxamento-nas-residencias-universidade-de-santiago-de-compostela.html


La clave del éxito

Este video abrió la charla de la orientadora laboral y la técnico de empleo en la sesión del jueves de la Semana de las profesiones.

Permitidme que lo dedique de manera especial al alumnado de 4º que finaliza etapa y al de 2º de Bachillerato que este año deja el instituto, su nido durante años, para hechar a volar. Para ellos y ellas que en este momento piensan con más intensidad en el FUTURO van los mensajes de este video:
 • soñad vuestro futuro y perseguidlo
 • perseguidlo con esfuerzo, el talento no llega
 • pensad en positivo, pensad que sóis capaces
 • salid de vuestra zona de confort, buscad el cambio y asumid riesgos
 • tened paciencia, las cosas no llegan sólo cuando uno/a las desea
 • dad pasos firmes y seguros, un muro se construye a base de colocar cada ladrillo de la mejor manera, que cada día vuestra meta sea el ladrillo
y sobre todo...

PENSAD QUE EN EL MOMENTO QUE CADA UNO/A DECIDA QUE VA A HACER ALGO, ES EL MOMENTO EN QUE LO VA A HACER REALIDAD!!
lunes, 12 de mayo de 2014

II SEMANA DAS PROFESIÓNS: ESCOLLEMOS O QUE COÑECEMOS

Pois si, non se pode escoller o que non se coñece e por iso é que durante esta semana teremos unha serie de visitas para que o alumnado da ESO se aproxime ás titulacións de formación profesional.

 Ademáis, o alumnado de 4º ESO e Ciclo Medio terá un obradoiro coa orientadora laboral e a Técnico de emprego do Concello para ter "pistas" na procura do primeiro emprego. A continuación, e xunto co alumnado de 1º Bacharelato, coñecerán de primeira man o noso ciclo de Elaboración de viños e outras bebidas e dúas experiencias de emprendedores: a de Eva Soto, exalumna e deseñadora de moda de alta costura nas mellores pasarelas, e a de Sylla, senegalés que nos contará entre moitísimas cousas como é iso de empezar nun novo país e como se pode emprender axudando a outros.

XUVENTUDE CREA 2014Se eres creador ou creadora esta convocatoria é para ti!!

Creas relatos, fas teatro, graffitis, videocreacións, deseño gráfico, moda... ? Tes entre 16 e 30 anos? Se as respostas son afirmativas entón seguro que che interesará participar nesta convocatoria. Consulta no enlace as modalidades e ínscríbete antes do 30 de xuño.

sábado, 10 de mayo de 2014

TIENES TALENTO MATEMÁTICO?: ESTALMAT 14-15
Si tienes talento matemático te animo a participar en la nueva convocatoria de ESTALMAT 14-15. En el enlace encontrarás información sobre el proceso de selección y las actividades que se realizarán los sábados en la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Santiago.
 • Requisitos: haber nacido en el año 2001 o 2002
 • Plazo de inscripción: hastA el 30 de mayo
 • Prueba de selección: 07 de junio
Matemáticas curiosas para gente curiosa y con talento en un grupo de 25 chicos y chicas, todo un planazo, os gustará!  

miércoles, 9 de abril de 2014

PRUEBAS LIBRES EOI 2014Del 14 al 30 de abril, ambos incluidos, estará abierto el plazo de matrícula para todas las personas que quieran presentarse por libre en los idiomas que se imparten en las EOIs.

Os dejo el enlace a la EOI más próxima donde podéis consultar los documentos a entregar, tasas y demás información necesaria:


 

martes, 8 de abril de 2014

FEITO AQUÍ: PAULIÑA

"Salvaxe compañeiro
Era un amor tan cego que convivía a berros
Estoupaba entre a parede e os desexos..."

Sabedes de que nos fala esta canción? 

Que tal se compartimos esta estupenda canción de Pauliña, compañeira do centro?   

Pauliña=talento+compromiso+valores+igualdade.

Úneste á fórmula?  

PRUEBAS DE ACCESO AL GRADO DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE (Pontevedra)

Del 7 de abril al 15 de mayo se abre el plazo para inscribirse en las pruebas de acceso al Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la facultad de Pontevedra.

La prueba tendrá lugar el 17 de junio.

Los formularios, las condiciones para superar la prueba, videos demostrativos de la prueba, etc en el siguiente enlace: http://webs.uvigo.es/feduc/

CAMPAMENTOS DE VERANO 2014
Ya queda menos para el verano, qué bien!!. Has pensado qué harás durante los meses de vacaciones? Pues yo te voy a ofrecer un plan superinteresante pero, sólo si tienes entre 9 y 17 años: se trata de ir a algún campamento donde hacer nuevas amistades y aprender o disfrutar de actividades de todo tipo.

Tenéis campamentos en Galicia, fuera de Galicia, de teatro, rock, de aventura, de comic, musicales...

Puedes mirar toda la oferta, los precios, las condiciones, las fechas, etc en el corcho de orientación y en el siguiente enlace:  http://xuventude.xunta.es/accion-de-veran.html


Recuerda, tienes hasta el 10 de abril para hacer la solicitud!


CAMPUS CIENTÍFICOS DE VERANO 2014


Si te gusta la ciencia y estás en 4º ESO o 1º Bachillerato de la modalidad de Ciencias y Tecnología, puedes solicitar participar en los Campus Científicos que tendrán lugar en cuatro turnos de 7 días en las fechas siguientes
 • Primer turno de estudiantes de 1.º de Bachillerato: del 29 de junio al 5 de julio.
 •  Segundo turno de estudiantes de 1.º de Bachillerato: del 6 al 12 de julio.
 • Primer turno de estudiantes de 4.º de ESO: del 13 al 19 de julio.
 • Segundo turno de estudiantes de 4.º de ESO: del 20 al 26 de julio.
¿Dónde se realizan estas experiencias?
 En los institutos y/o departamentos de investigación adscritos a los Campus de Excelencia Internacional (CEI) o Regional (CER), en universidades de Madrid, Oviedo, Castilla-La Mancha, Extremadura,  Granada, Las Palmas de Gran Canaria, Huelva, Murcia, Oviedo, Cataluña, Salamanca, Santiago de Compostela, Sevilla, Valencia y Vigo.

¿Qué me aporta esta experiencia?
Tener una experiencia científica directa que satisfaga la curiosidad por el conocimiento científico y ayude a tomar decisiones sobre qué estudios universitarios cursar en un futuro, conocer la vida universitaria y, convivir con chicos y chicas de otras comunidades autónomas. 

¿Qué requisitos hay que cumplir? 
 • Haber nacido con posterioridad al 31 de diciembre de 1996.
 • No haber sido adjudicatario de una ayuda, habiendo participado en un proyecto, en ediciones anteriores del Programa Campus Científico de Verano.
 • Haber obtenido una nota media en el curso escolar 2012-2013 igual o superior a 7,50 puntos.

Presentación de Solicitudes
Será de veinte días hábiles a contar a partir del día siguiente al de la publicación de esta Resolución en el «Boletín Oficial del Estado».

Más información y formularios de inscripción 
El formulario, la documentación que debes incluir y todo lo que debes saber lo puedes consultar en el siguiente enlace:  
  

lunes, 7 de abril de 2014

LISTA DE ADMITIDOS/AS A LAS PRUEBAS DE ACCESO A CICLOS DE GRADO SUPERIOR


 
Si te has inscrito en las pruebas de acceso a Ciclos de Grado Superior, debes comprobar si apareces en las listas. Si hay algún error debes realizar una reclamación. El plazo empieza hoy día 7 y termina el 10 de abril .

 Lista admitidos Prueba Grado CS

miércoles, 2 de abril de 2014

MIRADA AZUL"O oito" es la canción que Olga Lalín y Seso Durán, profes y padres de un niño autista, han compuesto e interpretado para teñir nuestras miradas de azul y hacernos conscientes de las necesidades de las personas con TEA. 

miércoles, 26 de marzo de 2014

MÁS RECURSOS TDA-TDAH
El enlace que os muestro más abajo corresponde al blog de un equipo de trabajo de los Equipos de Orientación Específicos de Jaén. En él podréis encontrar un montón de recursos interesantes (no dejéis de ver el apartado de adaptaciones curriculares que ofrece modelos con respuestas para llevar al aula):

martes, 25 de marzo de 2014

GUÍA SOBRE VIDEOJUEGOS PARA LAS FAMILIAS 
Algunos padres y madres se plantean si los videojuegos son una forma adecuada de divertirse para sus hijos e hijas. Yo os planteo sustituir esta interrogante por otras cuestiones del tipo:
 • ¿el tiempo que dedica mi hijo/a a jugar a los videojuegos le permite estar con la familia y con los amigos/as, estudiar, descansar y hacer actividades de tipo físico y al aire libre ? Si la respuesta es afirmativa en todos los casos, no hay problema.  
 • ¿los videojuegos con los que disfruta implican acciones y conductas violentas, sexistas, consumistas, de no respeto a los demás y al entorno ...? Si la respuesta es negativa, seguimos sin tener problema.
Ahora que ya nos hemos planteado estas cuestiones podemos ver los videojuegos como un entretenimiento más que puede incluso mejorar la atención, la coordinación visomotora, la percepción espaciotemporal, aportar valores, reforzar aprendizajes escolares,etc.
 
Para profundizar sobre este tema puedes encontrar más información útil en la Guía de videojuegos de Protégeles (pincha enlace)    

lunes, 17 de marzo de 2014

CHARLA ACOSO ESCOLAR PARA FAMILIAS
Os recordamos que hoy a las 20:00 horas tendrá lugar en el salón de actos de nuestro centro una charla sobre acoso escolar impartida por el teniente de la Guardia Civil de Cambados dirigida a padres y madres.

Esta charla da continuidad a la impartida al alumnado y se enmarca dentro del Plan Director de la Guardia Civil en colaboración con los centros educativos para la convivencia escolar.

Os esperamos!! 

PRUEBAS DE ACCESO A CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE. A CORUÑA 2014
Si quieres realizar el Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte es necesario que superes la prueba de acceso específica para esta titulación. 

Este título se imparte en Bastiagueiro (A Coruña) y Pontevedra, cada una de estas dos facultades establece sus pruebas de acceso. La facultad de A Coruña acaba de convocar sus pruebas que tienen validez durante dos años (si estás cursando 1º Bachillerato puedes presentarte este año para quitarte presión el próximo curso).

Si estás interesado/a  consulta cómo son las pruebas y los períodos de inscricpión, examen y formularios en: 

miércoles, 12 de marzo de 2014

CONVOCADAS PROBAS CELGA 2014En el siguiente enlace podréis consultar todo lo relacionado con esta convocatoria: inscripción, materiales, convalidaciones, etc.

 • Fecha de inscripción: hasta el 11 de abril incluido 
 • Requisito de edad: 16 años o cumplirlos en el año 2014
 • Fechas de las pruebas
-Celga 4: 14 de xuño de 2014
-Celga 2: 15 de xuño de 2014.
-Celga 3: 21 de xuño de 2014
-Celga 1: 22 de xuño de 2014