miércoles, 9 de diciembre de 2015

LOMCE: DECISIÓNS QUE TEÑO QUE TOMAR SE ESTOU EN 3º LOMCE (só para alumnado LOMCE)

Os que este curso 15-16 estades cursando 3º LOMCE teredes que escoller para o curso que ven entre: 4º Aplicado e 4º Académico.

Tanto se escolles unha opción como outra terás que facer a Proba final de etapa. Esta proba ten dúas opcións: académica e aplicada e permitirá que obteñas o título da ESO (xa non chega con aprobar 4º para titular).

Mentras na LOMCE había un título único que te permitía acceder a Bacharelato ou Ciclos medios, na LOMCE cada proba conduce a unhas ensinanzas concretas. Imos a ver cales son na seguinte infografía: