martes, 18 de junio de 2013


Esta semana a Consellería publicou  un protocolo de prevención, actuación e tratamento nos casos de Acoso Escolar e Ciberacoso. É obrigado botarlle unha ollada.