martes, 21 de mayo de 2013

Convocatoria de Acreditación de Competencias
No seguinte enlace poderás acceder a toda a información relacionada con esta convocatoria.

Ten en conta que:
  • O obxecto da acreditación de competencias é recoñecer, avaliar e acreditar a competencia adquirida a través da experiencia laboral e outras aprendizaxes non formais
  • Este ano a inscrición faise de maneira telemática
  • A data de inscirición é do 21 de maio ao 12 de xuño
  • Cobraráse por primeira vez este procedemento: 20 euros (fase de asesoramento) e 10 por cada unidade de competencia que se desexe acreditar